Diệt Virus Online với VirusTotal, Quét Virus Trực tuyến Miễn phí

Hướng dẫn:

  • Bước 1: Click vào nút "Chọn tập tin" chọn file nghi ngờ nhiễm Virus (tối đa 64MB/file, có thể trỏ URL)
  • Bước 2: Click vào nút "Quét" để tải file lên máy chủ của VirusTotal (quá trình Upload có thể mất vài phút tùy vào dung lượng file)
  • Bước 3: Sau khi Upload, quá trình quét Virus sẽ được thực hiện trên máy chủ của VirusTotal
  • Kết quả: Kết quả quét Virus được hiển thị chi tiết tại trang kết quả
  • Tips: Bạn có thể quét nhiều files cũng lúc bằng cách nén (zip, rar...) rồi thực hiện quét file nén
-

Bấm vào đây để bắt đầu quét với VirusTotal


Danh sách các Website quét Virus trực tuyến miễn phí

Quét Virus Trực tuyến với Metascan Online Quét Virus Trực tuyến với Bkav Safe Zone Quét Virus Trực tuyến với VirSCAN Quét Virus Trực tuyến với VirusTotal
 
Quét Virus Trực tuyến với Jotti's Malware Scan Quét Virus Trực tuyến với BitDefender Quét Virus Trực tuyến với Avast Online Scanner Quay về Trang chủ