Diệt Virus với Metascan Online, Quét Virus Trực tuyến Miễn phí

Hướng dẫn:

  • Bước 1: Click vào nút "Browse" chọn file nghi ngờ nhiễm Virus cần quét (tối đa 80MB/file)
  • Bước 2: Click vào nút "Quét file với Metascan" để tải file (quá trình Upload có thể mất vài phút tùy vào dung lượng file)
  • Bước 3: Upload xong, quá trình quét Virus sẽ được thực hiện trên máy chủ của Metascan
  • Kết quả: Trang kết quả được hiển thị với các thông tin chi tiết về tình trạng file
  • Tips: Bạn có thể quét nhiều files cũng lúc bằng cách nén (zip, rar...) rồi thực hiện quét file nén
-

Danh sách các Website quét Virus trực tuyến miễn phí

Quét Virus Trực tuyến với Metascan Online Quét Virus Trực tuyến với Bkav Safe Zone Quét Virus Trực tuyến với VirSCAN Quét Virus Trực tuyến với VirusTotal
 
Quét Virus Trực tuyến với Jotti's Malware Scan Quét Virus Trực tuyến với BitDefender Quét Virus Trực tuyến với Avast Online Scanner Quay về Trang chủ