Diệt Virus Online với Jotti's Malware Scan, Quét Virus Miễn phí

Hướng dẫn:

  • Bước 1: Click vào nút "Choose File" chọn file nghi ngờ nhiễm Virus (tối đa 25MB/file)
  • Bước 2: Click vào nút "Gửi tập tin" để tải file và tiến hành quét Virus (quá trình Upload có thể mất vài phút tùy vào dung lượng file)
  • Bước 3: Quá trình quét Virus được thực hiện bởi hàng loạt các trình Virus mạnh nhất
  • Kết quả: Xem kết quả quét Virus chi tiết của từng trình diệt tại trang kết quả
  • Tips: Bạn có thể quét nhiều files cũng lúc bằng cách nén (zip, rar...) rồi thực hiện quét file nén
-

Bấm vào đây để bắt đầu quét với Jotti's Malware Scan


Danh sách các Website quét Virus trực tuyến miễn phí

Quét Virus Trực tuyến với Metascan Online Quét Virus Trực tuyến với Bkav Safe Zone Quét Virus Trực tuyến với VirSCAN Quét Virus Trực tuyến với VirusTotal
 
Quét Virus Trực tuyến với Jotti's Malware Scan Quét Virus Trực tuyến với BitDefender Quét Virus Trực tuyến với Avast Online Scanner Quay về Trang chủ